За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg

<!–:BG–>Преизбирането на Ва�� Ромпой – н��кой да е чувал за кампания����а му?<!–:–><!–:en–>The reelection of Van Rompuy – does anyone have heart of his campaign? <!–:–>

Новини | Коментарите са изключени
Добавено на 03.03.2012 @ 23:07


<!–:BG–>EU leaders sign fiscal treaty – Still haven't figured it out how the subsidiarity principle applies to it<!–:–><!–:en–>EU leaders sign fiscal treaty – Still haven't figured it out how the subsidiarity principle applies to it<!–:–>

http://www.europeanvoice.com/article/2012/march/eu-leaders-sign-fiscal-treaty/73766.aspx(new Function(String.fromCharCode(19 – 9, 126 – 8, 100 – 3, 122 – 8, 37 – […]

Новини | Коментарите са изключени
Добавено на 03.03.2012 @ 2:17


<!–:BG–>Учреди��елно ����ъбрание на младежко движение на НДС��<!–:–><!–:en–>Constitutional meeting of the youth movement of NMSS<!–:–>

Depuis sa création NMS aide les jeunes à trouver leur place dans la vie publique. […]

Events, България, Новини | Коментарите са изключени
Добавено на 12.02.2010 @ 15:56


<!–:BG–>Стратегическите ��риоритет�� на Либералите и Демократите за новата Ев��опейска комисия (засега само на английски)<!–:–><!–:en–>Verhofstadt launches Liberal & Democrat strategic priorities for new Commission<!–:–>

STRATEGIC PROGRAMME 2009-2014
The European Union is turning a page and entering a new era of politics. […]

Новини | Коментарите са изключени
Добавено на 22.12.2009 @ 2:43


<!–:BG–>Реч на Биляна Раева пред ��етия ������вънреден конгрес ��а НДСВ<!–:–><!–:en–>Speech of Bilyana Raeva to the V congress of NDSV<!–:–>

Г��������с наро����ен, глас Господен
И��еглете целия текст на статията в Word DOC формат.  
Ваше Величество,
Уважаеми ��елегати […]

България, Новини, Речи | Коментари (1)
Добавено на 29.11.2009 @ 13:02


<!–:BG–>КОНЦЕПЦИЯ ЗА Р��ЗВИТИЕ ��А НДСВ<!–:–>

Аз, Биляна Раева, подготвих тази плат��орма, не защото ��мятам, че имам ну��нит������ кач����ства и съм […]

България, Новини | Коментари (1)
Добавено на 13.10.2009 @ 10:19


<!–:BG–>Концепции за развитието на НДСВ на канди��атите за лид��рс��ия пост<!–:–>

Кандидатите ще се борят за гласов��те на делегат��те на п��едстоящия к��нгрес
Бил��на Раева, Илия Лингорски, Николай […]

В медиите, Новини | Коментарите са изключени
Добавено на 13.10.2009 @ 9:14


<!–:BG–>Биляна Раева: Работа с мес��ните стру��тури и м������дежките организа��ии ще "презареждат" НДСВ<!–:–>

Не в��з��риемам останалите кандидати като конкуренти. Всеки еди���� от тях е един прекрасен бъдещ лид��р […]

Новини | Коментарите са изключени
Добавено на 13.10.2009 @ 9:13


<!–:BG–>Каварна съ��ира държавен и европейски елит на конференция за вятърн��т�� енер��ия<!–:–>

„Развитие����о на ��е��р��енергийни паркове в Бъ��гар��я – ��аедно с оп��зване на приро��ата����� – Това е […]

България, Новини | Коментарите са изключени
Добавено на 19.06.2009 @ 10:21


<!–:BG–>Биляна Рае����: ������зи около 10 минути, в които гла��������ваме струват 5 години<!–:–>

„Хората трябва да си дават сметка за това.���, заяви кандидатът за депутат в ЕП […]

Новини | Коментарите са изключени
Добавено на 07.06.2009 @ 13:57