За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg

<!–:BG–>Биляна Раева: Работа с мес��ните стру��тури и м������дежките организа��ии ще "презареждат" НДСВ<!–:–>


Не в��з��риемам останалите кандидати като конкуренти. Всеки еди���� от тях е един прекрасен бъдещ лид��р на НДСВ. Тепърва се запо��навам с конкретните к��н����пц��и на ��станалите кандидати. По какво се различавам от тях, ще раз��ерем през следващия месец до конгреса, след като пр��клю��ат и регионалните конференции. Това за��ви б��в��ият евродепутат и кандидат з�� лидер на НДСВ Биля��а ��ае��а за Ин������мационна а��енция КРОСС. Четиримата са подали в срок своите концепции за това ка�� да се р��звива партията през следващите 4 г��дини. Новият лидер на НДСВ ще бъде из��ран на 28 ��оември, когато ще се провед�� Петият извънреден конгрес. Сегашни��т председател Симеон Сакскобургготски подаде ��ставка веднага след ��зборния провал на ��ДСВ, к��ето беше във власт��а 8 години, а през юли тази год��на ��е успя да прескочи 4-процентната бариера за в����изане в парламента. Във времето до конгреса ще се проведат 6 регионал��и партий��и събрания, на които кандидатите за лидери лично ще представят своите концепции и ще ��и��к����и��ат своите пр��дложения с уч������н��ците в срещите, пише ��ще в ��ъобщението о�� „Врабча“ 23. „Всички кандидати за поста лидер на НДСВ се обединяваме ��коло идеята, ��е партият��, която до то��и м��мент е била от ел����тора��ен тип и се активира с��мо по ��реме на избори и няма ст��уктури по места, няма бъдеще“, заяви Раева. Основните теми, ко��то са застъпени в концепцията на младата ��андидатка за лиде��ския ��ост са: ра��от��та с местните стр��ктури и младе����ките организации, както и максимално и акти����о използване на ��сички до����ри стра��и, които НДСВ има от доверието, което до т��з�� ��оме��т НДСВ е спеч��лило н�� само в България, но и в Европа. „Имаме да извървим един много дълъг ��ът и да се срещнем с всичк��, които са били разочаровани по ме��тните структури. Авторите��ът се гради с работа и ние сме доказали, че можем да ра��отим на ����вропейско ниво. За ��ъж��ление в Б��лгария има не���� по определени теми, които ��ДСВ не е успяла да обясни и изкаже. Трябв�� да се спрат сп��кулации��е както с името на царя, така и с обвиненията за участието ни в управлението“, заяви Раева.

След 28 ноември НДСВ ще има своя но���� ��иде��, а символът на жълтата партия дал �� имет���� си п��и нейното създаване Си��еон Сакскобургготски се оттегли добровол��о от поста си след изборните резултати на 5 юли. „��арят винаг�� ще бъде лидер в НДСВ, н��зав��симо, че в момен��а върви кампания за н��в лид��р. Идеята, сърцето и визията на НДСВ винаги ще се св��рзват със Симеон Сакскобурготс����. Т��й е нашият лидер и независимо д��ли ще бъде лидер или не винаги ще стои з��д идеите ни“, заяви Раева.


Language

Show in English language

Мета данни

Темата е публикувана в 13.10.2009 в 9:13 в категория Новини. Можете да следите за нови коментари по нея с помощта на RSS 2.0 синдикиране. Коментарите са изключени.

Коментарите по темата са изключени.