За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg


Участие в ЕП

Биляна Раева бе избрана за председател на Делегацията на ЕП за Швейцария и ЕИП

На 5 септември, по време на пленарната сесия в Страсбург, Биляна Раева бе избрана единодушно за председател на делегацията на Европейския парламент за работа с Швейцария и на Съвместния парламентарен комитет за европейското икономическо пространство – ЕИП, което включва Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Евродепутатът от НДСВ поема тази длъжност от Дияна Уолис, заместник-председател на Европейския парламент.

Приоритетите на делегацията включват присъединяването на България и Румъния към ЕИП с цел свободно движение на хора, морска политика и риболов, данъчно облагане в страните членки на ЕИП и Швейцария, сигурност и енергетика, както и реформите в ЕС и възможностите за приемане на нови държави членки. Като председател на делегацията, Раева ще подпомага прилагането на финансовият инструмент, предназначен за сближаването на ЕИП с България и Румъния.Комисия по заетост и социални въпроси

Комисията по заетост и социални въпроси отговаря за:

 1. политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита;
 2. мерките за здравословни и безопасни условия на труд;
 3. Европейския социален фонд;
 4. политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;
 5. свободното движение на работници и пенсионери;
 6. социалния диалог;
 7. всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;
 8. отношенията с:

Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,

Европейската фондация за обучение,

Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд,

както и отношенията с други съответни органи на ЕС и международни организации.Комисия по икономически въпроси

Комисията по икономически и парични въпроси отговаря за:

 1. икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и валутен съюз и на Европейската парична и финансова система, включително отношенията със съответните институции или организации;
 2. свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);
 3. международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;
 4. правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;
 5. данъчните разпоредби;
 6. регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните правила, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги.