About me Participation Publications Questions Team Contact
BG | EN
News
Information
Ombudsman
European funds and projects
Gallery
Careers
Links
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg


Participation in EP

Bilyana Raeva has been elected a Chairwoman to the Delegation for relations with Switzerland, Iceland and Norway and to the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

On September 5th, during the parliamentary meeting in Strasbourg, Bilyana Raeva has been unanimously elected a Chairwoman to the Delegation for relations with Switzerland, Iceland and Norway and to the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee. The NMSS Member of the European Parliament replaces on this position Ms Diana Wallis, the Vice Chairperson to the European Parliament.
Among the Delegation’s priorities are: accession of Bulgaria and Romania to the EEA to allow free movement of persons; fisheries and maritime affairs; the taxation system in the countries members of EEA and Switzerland; energy efficiency and safety; as well as the reforms taking place in the EU and the opportunities for new countries to apply for accession .As a Chairperson to the Delegation, Ms Raeva will be contributing for the application of the EEA and Bulgaria and Romania rapprochement financial instrument.Employment and social affairs committee

Комисията по заетост и социални въпроси отговаря за:

 1. политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита;
 2. мерките за здравословни и безопасни условия на труд;
 3. Европейския социален фонд;
 4. политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;
 5. свободното движение на работници и пенсионери;
 6. социалния диалог;
 7. всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;
 8. отношенията с:

Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,

Европейската фондация за обучение,

Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд,

както и отношенията с други съответни органи на ЕС и международни организации.Economic and monetary affairs committee

Комисията по икономически и парични въпроси отговаря за:

 1. икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и валутен съюз и на Европейската парична и финансова система, включително отношенията със съответните институции или организации;
 2. свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);
 3. международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;
 4. правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;
 5. данъчните разпоредби;
 6. регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните правила, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги.