About me Participation Publications Questions Team Contact
BG | EN
News
Information
Ombudsman
European funds and projects
Gallery
Careers
Links
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg


Employment and social affairs committee

Комисията по заетост и социални въпроси отговаря за:

  1. политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита;
  2. мерките за здравословни и безопасни условия на труд;
  3. Европейския социален фонд;
  4. политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;
  5. свободното движение на работници и пенсионери;
  6. социалния диалог;
  7. всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;
  8. отношенията с:

Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,

Европейската фондация за обучение,

Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд,

както и отношенията с други съответни органи на ЕС и международни организации.