About me Participation Publications Questions Team Contact
BG | EN
News
Information
Ombudsman
European funds and projects
Gallery
Careers
Links
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg


Economic and monetary affairs committee

Комисията по икономически и парични въпроси отговаря за:

  1. икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и валутен съюз и на Европейската парична и финансова система, включително отношенията със съответните институции или организации;
  2. свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);
  3. международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;
  4. правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;
  5. данъчните разпоредби;
  6. регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните правила, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги.