За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg


Информация Евро институции

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ е изпълнителният орган на Общността и се явява пазител на Договорите. Тя действа в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Комисията предлага, разяснява и защитава законодателни предложения пред парламентарните комисии, като трябва да се съобразява с промените, поискани от Парламента. Комисията участва във всички пленарни заседания на Парламента и е длъжна да разясни своите политически насоки, когато член на ЕП отправи подобно искане. Комисията е длъжна да отговори на въпросите за писмен или за устен отговор, отправени от членове на ЕП.

СЪВЕТ НА ЕС
Съветът на Европейския съюз, другият законодателен орган на Съюза, се състои от министрите на държавите-членки и участва в работата на Европейския парламент. Председателството му е на ротационен принцип, като всяка държава-членка е председател на Съвета за срок от 6 месеца. Съветът на Европейския съюз, представляван от своя председател, може да се намеси във всяко разискване по време на пленарно заседание. Председателят на Съвета на Европейския съюз представя своята програма на пленарно заседание на Европейския парламент и подема дискусия с членовете на ЕП в началото на всяко председателство.
В края на шестмесечното председателство той прави политическа равносметка пред Европейския парламент. В рамките на Европейския съвет държавните или правителствените ръководители и председателя на Комисията заседават до четири пъти годишно. Съветът определя общите политически насоки на Европейския съюз. След всяка среща на върха на ЕС председателят на Европейския съвет представя на Парламента доклад с резултатите от своята дейност.