About me Participation Publications Questions Team Contact
BG | EN
News
Information
Ombudsman
European funds and projects
Gallery
Careers
Links
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg


Committee of Regions

Седалището на Комитета на регионите е в Брюксел. Комитетът осигурява съобразяването на решенията на институциите на Европейския съюз с регионалните и местни власти, тъй като много от решенията, взети в ЕС, имат директно въздействие на регионално и местно ниво.

344-те членове на Комитета се излъчват от държавите членки и назначават от Съвета на ЕС за срок от 4 години с възможност за подновяване. Те са напълно независими като броят им от всяка държава членка отговаря пропорционално на населението й. В качеството си на регионални или местни политици (областни управители, областни или общински съветници, кметове и др.) членовете на Комитета представляват целия спектър от дейности на регионалните и местните власти в ЕС. Председателят на Комитета е с мандат от две години и го представлява.