За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg


Евро Омбудсман

Институцията на Европейския омбудсман е създадена чрез Договора от Маастрихт през 1992 г. Първият Европейски омбудсман е избран от Европейския парламент през 1995 г.

Европейският омбудсман разследва и докладва случаи на лоша администрация в институциите и органите на Европейската общност, като например в Европейската комисия, в Съвета на Европейския съюз и в Европейския парламент. Единствено Европейският съд и Съдът от първа инстанция при изпълнение на своите юридически функции не попадат под юрисдикцията на омбудсмана. Обикновено омбудсманът провежда разследване на основата на постъпили жалби, но също така може да започне разследване по собствена инициатива.

Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с постоянно местопребиваване или с регистриран офис в държава членка на ЕС може да внесе жалба до омбудсмана с писмо, чрез факс или с електронна поща.

Голяма част от жалбите, внесени при Европейския омбудсман, касаят административни закъснения, липса на прозрачност или отказ за даване на достъп до информация. Някои се отнасят за трудовите отношения между институциите и техните служители, попълването на личния състав, както и провеждането на конкурси. Други жалби са свързани с договорните отношения между институциите и частни фирми, например в случаите на внезапно прекратяване на договор.

От 1 април 2003 г. Европейски омбудсман е П. Никифорос Диандурос. От 1998 до 2003 г. е първият омбудсман на Гърция. Роден е на 25 юни 1942 г. в Атина. Има опит като университетски преподавател и е професор по сравнителна политика към Факултета по политически науки и публична администрация в Университета в Атина. От 1995 до 1998 г. работи като директор и ръководител на Гръцки национален център за социални проучвания.

За контакт:
The European Ombudsman
Адрес: 1, avenue du President Robert Schuman, B.P. 403, F-67001 Strasbourg Cedex, France
Телефон: + 33 (0) 3 88 17 23 13
Факс: + 33 (0) 3 88 17 90 62
Електронна поща: euro-ombudsman@europarl.eu.int